hoofdprijsbig1

De Hoofdprijs

De Hoofdprijs
In De Hoofdprijs raken de persoonlijke levens van drie families, waarvan er twee een enorme geldprijs winnen, onvermijdelijk met elkaar verstrengeld. Beide prijswinnaars gaan op geheel eigen wijze met de plotselinge rijkdom om. De derde familie, die altijd al rijk is geweest, krijgt juist te kampen met grote financiële tegenslagen. Vanaf het moment dat de jackpot valt, is er niets meer hetzelfde en wordt duidelijk of geluk daadwerkelijk te koop is.