Home
Homepage

Achter de dijken

Leo Blokhuis doet in de achtdelige serie Achter de dijken onderzoek naar onze calvinistische volksaard. In de eerste aflevering spreekt hij Freek de Jonge, net als hijzelf een domineeszoon en gaat hij terug naar Wezep, waar hij opgroeide.

    Geen tweets gevonden.
Loading

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) is een collectief van boeren, vrijwilliger en burgers die samen het landschap behouden en ...

Een dijk is een door mensen aangelegde waterkering, die het achterliggende land beschermt tegen overstromingen. Van oudsher worden dijken niet alleen gebruikt als ...

Op onze funda websites maken we gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Die we voor het gemak allemaal even onder de noemer cookies ...

Theater Dankzij de Dijken maakt theatertjes op bijzondere locaties

De winterdijk of bandijk is de dijk langs een rivier die bij hoge afvoeren overstroming van omliggende gebieden voorkomt en de rivier in het stroomprofiel houdt.

Schoon, veilig en voldoende water is niet zo vanzelfsprekend als we vaak denken. We zullen meer moeten investeren om ons water veilig en schoon te houden.

Nederland is het afvoerputje van Europa. Voortdurend voeren rivieren zand, grind en ander erosiemateriaal aan uit verre berggebieden en alles wordt bij ons gedumpt.

De eerste herfststorm is achter de rug, Rijnland schaalt af . 15 september 2017 - De afgelopen weken heeft het in de hele regio van Rijnland flink geregend.

Wij zijn een landelijke camping zonder al te veel poespas, maar met uitstekende voorzieningen. De perfecte kampeerplek voor mensen die houden van ruimte en gezelligheid.

Welkom op de site van Obbeeg van en veur Obbeegtenaire

Verdieping van het wetenschapsnieuws en alles rondom de wetenschap wat de publieke omroep maakt.

Het Rijk start een gebiedsproces IJsselmeergebied op met partners in de regio om gezamenlijk een Gebiedsagenda 2050 op te stellen.

Deze week hebben onze lopers van het baancircuit al het een en ander getraind in voorbereiding van hun wedstrijden volgende week en de week nadien.

Kom helemaal tot rust in deze landelijke omgeving in de Betuwe bij het LingeBed op de prachtige Lingedijk in Acquoy. De kronkelige Linge met haar dijken en wielen ...

Het ontstaan en de geschiedenis van West-Friesland (geologie, prehistorische bewoning, Neolithicum, Bronstijd, veenbedekking, ontginning, omringdijk) . Origin and ...

Het oude Nederlandse zeekleilandschap is te vinden in grote delen van het laagland van Noord- en West-Nederland. Het zeekleilandschap begint achter de duinen en de ...

Een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Ruimte voor de Rivier geeft op ruim dertig plaatsen onze rivieren meer ruimte.

Dagpauwoog De dagpauwoog (Inachis Io)is een zeer algemene soort. De dagpauwoog is een van de bontst gekleurde en bekendste soorten vlinders in Europa.

Dalvaart: Een schip dat op stromend water met de stroom mee vaart doet aan dalvaart en dient bij een versmalling voorrang te krijgen op een schip dat tegenstroom ...

Ondeugend verhaal met serieuze ondertoon op verhalenlezen.nl. Voor de mooiste verhalen.

Portal met informatie over de programma's en websites opgedeeld in drie blokken: Peuters, Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.