Home
Homepage

2Doc: Brommers kiek’n

Hoe is het om als jongere op te groeien op het platteland? Geertjan Lassche volgde voor de documentaire Brommers kiek'n een jaar lang twee hechte vriendengroepen uit het oosten van het land. Wat vinden deze jongeren van hun leven?

Loading